Электронный каталог: Тезаурус - Рубрика: термодинаміка, статистична фізика