Электронный каталог: Тезаурус - Рубрика: освіта дорослих - позашкільна освіта, підготовка, подальша освіта, самоосвіта