Электронный каталог: Італійська книга епохи Відродження у фондах Наукової бібліотеки ОНУ ім.І.І.Мечникова