Электронный каталог: Погорілко Віктор Федорович - Конституційне право України: підручник для студ. юрид. спец. вузів