Электронный каталог: Підопригора Опанас Андронович - Право інтелектуальної власності України: навч. посібник для студ. юрид. вузів і фак. ун-тів