Электронный каталог: Коваліско Наталія Володимирівна - Багатовимірний аналіз стратифікаційних порядків: автореф. дис.... д-ра соціол. наук