Электронный каталог: Загальна теорія цивільного права: підручник для студ. юрид. вузів і фак-тів