Электронный каталог: Підопригора, Опанас Андронович - 0снови римського приватного права