Электронный каталог: Корвін-Пйотровська Дорота - Проблеми поетики прозового опису