Электронный каталог: Історія держави і права України: підручник для студ. юрид. вузів