Репозитарій Одеського національного університету імені І.І.Мечникова (ISSN:2310-7731)

Запрошуємо ознайомитись з нашим електронним репозитарієм. Архів містить наукові публікації викладачів та науковців, що є в відкритому доступі, матеріали доповідей та конференцій, статті з періодичних видань ОНУ
 • Державна політика захисту національних інтересів України 

  Дацюк, Лілія Степанівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2015)
  Актуальність теми обумовлена тим, що існування, самозбереження і прогресивний розвиток України як суверенної держави залежать від здійснення цілеспрямованої політики щодо захисту її національних інтересів. Проблема безпеки ...
 • Політична участь в сучасній Україні: новітні форми 

  Андрієнко, Юлія Василівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2015)
  Сьогодні спостерігається фаза парадигмального зсуву – від епохи Модерну до епохи Постмодерну, що суттєво впливає на зміст традиційних політичних інститутів та логіку розгортання політичних процесів. Проблема дослідження ...
 • Макрозообентос озера Котлабух: багаторічна динаміка видового складу і кількість показників 

  Овсепян, Мане Суренівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2013)
  Придунайські озера мають велике екологічне і економічне значення. Вони є джерелом водопостачання прилеглих населених пунктів і в значній мірі визначають розвиток в даному регіоні зрошуваного землеробства та рибного ...
 • Релігійність української студентської молоді в умовах соціально-політичних змін 

  Синячова, Олена Ігорівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2015)
  Современный мир представляет собой сложную систему со многими взаимозависимыми элементами. А так как эта система находится в состоянии неустойчивого равновесия, то глобалистская политика развитых стран планеты отнюдь не ...
 • Сучасний стан зоопланктону Одеського морського регіону 

  Олефір, Іван Володимирович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2013)
  У зв'язку з тим, що в умовах нестабільної екологічної ситуації в північно- західній частині Чорного моря особливо важливими стають питання оцінки стану в екосистемі. Зоопланктон реагує на зміни якості довкілля заміною ...

View more